Searching...
Chủ Nhật, 7 tháng 4, 2013

Tư vấn kết hôn với người nước ngoài

Dịch vụ tư vấn kết hôn với người nước ngoài tại Trọng Tín Law hàng ngày đã trả lời rất nhiều câu hỏi mà khách hàng gửi tới. Có những trường hợp mà khó giải quyết, nhưng nhờ kinh nghiệm nhiều năm nên các luật sư tại Trọng Tín Law cũng đã trả lời rất tốt các câu hỏi đó.

Một trong những câu hỏi mà Trọng Tín Law nhận được từ khách hàng nhiều nhất là:
Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định các trường hợp từ chối việc đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài như thế nào?
_______________________________

Trả lời (Có tính chất tham khảo):

+ Theo Điều 18 Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10/7/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và Gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 1 Nghị định số 69/2006/NĐ-CP ngày 21/7/2006 thì việc đăng ký kết hôn bị từ chối trong các trường hợp sau đây:
+ Một hoặc cả hai bên đương sự chưa đủ tuổi kết hôn theo pháp luật Việt Nam;
+ Bên đương sự là người nước ngoài chưa đủ tuổi kết hôn theo pháp luật của nước mà người đó là công dân hoặc thường trú (đối với người không quốc tịch);
+ Việc kết hôn không do nam, nữ tự nguyện quyết định;
+ Có sự lừa dối, cưỡng ép kết hôn;
+ Một hoặc cả hai bên đương sự là người đang có vợ, đang có chồng;
+ Một hoặc cả hai bên đương sự là người mất năng lực hành vi dân sự;
+ Các đương sự là những người cùng dòng máu về trực hệ hoặc có họ trong phạm vi ba đời;
+ Các đương sự đang hoặc đã từng là cha, mẹ nuôi và con nuôi, bố chồng và con dâu, mẹ vợ và con rể, bố dượng và con riêng của vợ, mẹ kế và con riêng của chồng;
+ Các đương sự cùng giới tính (nam kết hôn với nam, nữ kết hôn với nữ).
+ Việc đăng ký kết hôn cũng bị từ chối, nếu kết quả phỏng vấn, thẩm tra, xác minh cho thấy việc kết hôn thông qua môi giới bất hợp pháp; kết hôn giả tạo không nhằm mục đích xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, bền vững; kết hôn không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc; lợi dụng việc kết hôn để mua bán phụ nữ, xâm phạm tình dục đối với phụ nữ hoặc vì mục đích trục lợi khác.

Các văn bản liên quan:

+ Nghị định 68/2002/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài
+ Nghị định 69/2006/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10/07/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

0 nhận xét:

Đăng nhận xét