Searching...
Thứ Tư, 7 tháng 8, 2013

Công bố thực phẩm

Trọng Tín Law chuyên cung cấp dịch vụ công bố thực phẩm nhanh chóng, hiệu quả và chi phí thấp. Với mặt hàng thực phẩm thì tầm ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng là rất cao, do đó nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm thực phẩm đó là an toàn với người tiêu dùng bạn cần phải làm hồ sơ công bố thực phẩm. Thực phẩm có nhiều loại khác nhau do đó thủ tục công bố cũng sẽ khác nhau. Trọng Tín Law sẽ cung cấp những thông tin về thủ tục đối với từng loại sản phẩm thực phẩm đó:

Thủ tục công bố thực phẩm chức năng:

+ + Giấy đăng ký kinh doanh của thương nhân công bố (bản sao công chứng);
+ + Phiếu kết quả kiểm nghiệm (về chỉ tiêu chất lượng chủ yếu, chỉ tiêu chỉ điểm chất lượng và các chỉ tiêu vệ sinh liên quan - Certificate of Analysis) của nhà sản xuất hoặc của cơ quan kiểm định độc lập nước xuất xứ;
+ + Nhãn sản phẩm hoặc ảnh chụp nhãn sản phẩm và dự thảo nội dung ghi nhãn phụ (có đóng dấu của thương nhân); Mẫu có gắn nhãn (nếu có yêu cầu để thẩm định);
+ + Bản sao có công chứng nước ngoài hoặc trong nước của một trong các giấy chứng nhận sau: GMP (thực hành sản xuất tốt);
+ + HACCP (hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn); hoặc giấy chứng nhận tương đương;
+ + Giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of Free Sale) hoặc Giấy chứng nhận y tế (Health Certificate) của cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước xuất xứ;
+ + Kết quả nghiên cứu lâm sàng và/hoặc tài liệu chứng minh về tác dụng đặc hiệu và tính an toàn thực phẩm;
+ + 03 mẫu sản phẩm.

Thủ tục công bố thực phẩm thường:

+ + Bản sao chứng thực đăng ký kinh doanh có ngành nghề kinh doanh mặt hàng công bố;
+ + Bản sao chứng thực hoặc bản gốc phiếu kiểm nghiệm hợp lệ;
+ + Nhãn chính sản phẩm;
+ + Bản sao chứng thực, hoặc bản hợp pháp hóa Certificate of Free Sales hoặc Health certificate do cơ quan nước xuất xứ cấp cho sản phẩm của công ty;
+ + Bản sao chứng chỉ HACCP hoặc Iso 22000 (nếu có)
+ + Mẫu sản phẩm: 02 mẫu/SP.
    Thực tế có thể có những trường hợp  phát sinh trong quá trình làm hồ sơ, do đó để chắc chắn hãy liên hệ với Trọng Tín Law, chuyên viên của chúng tôi sẽ tư vấn đầy đủ nhất.

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét