Searching...
Thứ Sáu, 28 tháng 6, 2013

Giấy chứng nhận hợp chuẩn

Ics Việt chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn xin Giấy chứng nhận hợp chuẩn, cung cấp hồ sơ xin Giấy chứng nhận hợp chuẩn cho khách hàng. Dịch vụ tư vấn xin Giấy chứng nhận hợp chuẩn của Ics Việt sẽ đại diện hoàn tất các thủ tục xin Giấy chứng nhận hợp chuẩn cho khách hàng như: Soạn hồ sơ,  nộp hồ sơ cho cơ quan Nhà nước,...vì thế khách hàng sẽ không phải mất thời gian làm thủ tục hành chính. Khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm về giá cả và chất lượng khi đến với dịch vụ tư vấn xin Giấy chứng nhận hợp chuẩn của Ics Việt.

Tư vấn giấy chứng nhận hợp chuẩn:

Khách hàng tư vấn xin Giấy chứng nhận hợp chuẩn tại Icslaw sẽ được hưởng một số dịch vụ ưu đãi miễn phí của công ty như:
 • Ics Việt sẽ Tư vấn pháp lý cho khách hàng những vấn đề liên quan đến hoạt động xin Giấy chứng nhận hợp chuẩn như: Tư vấn các điều kiện cấp Giấy chứng nhận hợp chuẩn, Tư vấn soạn hồ sơ chuẩn xin Giấy chứng nhận hợp chuẩn...
 • Trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu khách hàng cung cấp các luật sư của chúng tôi sẽ  phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc;
 • Trong trường hợp khách hàng cần luật sư tham gia đàm phán, gặp mặt trao đổi với đối tác của khách hàng trong việc xin Giấy chứng nhận hợp chuẩn, chúng tôi sẽ sắp xếp, đảm bảo sự tham gia theo đúng yêu cầu;
 • Chúng tôi đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan.
 • Sau khi ký hợp đồng dịch vụ, Ics Việt sẽ tiến hành soạn Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận hợp chuẩn cho khách hàng;
 • Chúng tôi đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan.
 • Đại diện lên Bộ Bưu chính, Viễn thông  để nộp Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận hợp chuẩn cho khách hàng;
 • Đại diện theo dõi hồ sơ và trả lời của Bộ Bưu chính Viễn thông, thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho khách hàng;
 • Nhận Giấy chứng nhận hợp chuẩn tại Bộ Bưu chính, Viễn thông.
 • Ngoài các dịch vụ ưu đãi trên, sau khi khách hàng nhận được Giấy chứng nhận hợp chuẩn, Ics Việt vẫn tiếp tục hỗ trợ cho khách hàng một số dịch vụ ưu đãi miễn phí như:
 • Cung cấp văn bản pháp luật miễn phí thường xuyên qua http://icslaw.vn

0 nhận xét:

Đăng nhận xét