Searching...
Chủ Nhật, 21 tháng 7, 2013

Đăng ký bản quyền tác giả

Những sản phẩm trí tuệ rất quan trọng, do đó để đảm bảo tính an toàn cho sản phẩm đó không bị sao chép, đánh cắp bản quyền chủ sở hữu nên làm hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả. Và Trọng Tín Law là đơn vị uy tín trong hoạt động tư vấn đăng ký bản quyền tác giả. Những thông tin, những quy định của nhà nước về bản quyền sẽ được chuyên viên của Trọng Tín Law tư vấn và hỗ trợ nhanh chóng nhất.

Thủ tục đăng ký bản quyền tác giả:

+ + Tác giả, đồng tác giả, chủ sở hữu tác phẩm muốn đăng ký quyền tác giả, quyền sở hữu tác phẩm thủ tục đăng ký bản quyền tác giả phải có đơn đăng ký yêu cầu bảo hộ theo mẫu do Bộ Văn hoá - Thông tin ban hành.
+ + Người nộp đơn phải xuất trình các tư liệu, giấy tờ cần thiết chứng minh mình là tác giả, đồng tác giả, chủ sở hữu tác phẩm và nộp lệ phí đăng ký theo quy định. Tác giả, đồng tác giả, chủ sở hữu tác phẩm có thể uỷ quyền cho cá nhân, pháp nhân khác thực hiện các thủ tục đăng ký;
+ + Giấy uỷ quyền phải có chứng nhận của Công chứng Nhà nước hoặc chứng thực của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú của tác giả, đồng tác giả, chủ sở hữu tác phẩm.
+ + Trong trường hợp người thừa kế đến đăng ký phải xuất trình giấy tờ chứng minh mình là người thừa kế hợp pháp.
Tại Việt Nam quyền tác giả được quy định như nào? Vâng để trả lời câu hỏi trên, Trọng Tín Law cung cấp một số thông tin dưới đây:
Quyền tác giả tại Việt Nam đã được quy định chi tiết trong Bộ Luật Dân sự 2005, Luật Sở hữu trí tuệ và Nghị Định 100/NĐ*CP/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan. Theo đó, Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo hoặc sở hữu, bao gồm các quyền sau đây:

Quyền Nhân thân:

+ + Đặt tên cho tác phẩm
+ + Đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm; được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố, sử dụng;
+ + Công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm;
+ + Bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, không cho người khác sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả.

  Quyền tài sản:

  + + Làm tác phẩm phái sinh;
  + + Biểu diễn tác phẩm trước công chúng;
  + + Sao chép tác phẩm;
  + + Phân phối, nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao tác phẩm;
  + + Truyền đạt tác phẩm đến công chúng bằng phương tiện hữu tuyến, vô tuyến, mạng thông tin điện tử hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào khác;
  + + Cho thuê bản gốc hoặc bản sao tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính.
  Tác phẩm được bảo hộ theo cơ chế quyền tác giả là các tác phẩm trong lĩnh vực văn học, khoa học và nghệ thuật. Nếu còn băn khoăn khi làm hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả hãy liên hệ với chúng tôi. Chuyên viên của Trọng Tín Law sẽ tư vấn hoàn toàn miễn phí !

  0 nhận xét:

  Đăng nhận xét