Searching...
Thứ Sáu, 24 tháng 7, 2015

Làm công bố mỹ phẩm nhập khẩu

Chào bạn đọc Blog của Luật Trọng Tín !

Hôm nay tôi muốn chia sẻ tới bạn đọc thông tin về công việc là làm công bố mỹ phẩm nhập khẩu cho một doanh nghiệp tại HCM. Sản phẩm mà khách hàng muốn làm công bố là thuốc nhuộm tóc được nhập khẩu từ Hàn Quốc.

Theo thông tin chung thì sản phẩm thuộc nhóm mỹ phẩm nhập khẩu, vì vậy khi triển khai công bố thuốc nhuộm tóc này cũng tương tự như làm công bố phẩm nhập khẩu khác và tất nhiên yêu cầu về thủ tục công bố cũng bao gồm:
+ ĐKKD công ty ở VN có ngành nghề kinh doanh mỹ phẩm;
+ Giấy chứng nhặn lưu hành tự do (CFS) do cơ quan có thẩm quyền cấp cho sản phẩm cùng nhà sản xuất - Giấy tờ này phải được hợp pháp hóa lãnh sự.
+ Ủy quyền của nhà sản xuất cho đơn vị mình phân phối nhãn hàng, sản phẩm tại VN - Giấy tờ này phải được hợp pháp hóa lãnh sự.
+ Bảng thành phần của sản phẩm, có đủ các thành phần và % từng thành phần;
+ Cung cấp công dụng của sản phẩm.

Sau khi tư vấn và đưa ra các giải pháp, chúng tôi cũng tiến hành gửi khách hàng báo giá dịch vụ để triển khai. Hai ngày suy nghĩ và khách hàng đã đồng ý làm công bố mỹ phẩm tại Trọng Tín Law.

Những vấn đề cam kết với khách hàng trong hợp đồng chúng tôi sẽ thực hiện theo cam kết đó và tiến hành triển khai xây dựng hồ sơ công bố từ hôm nay.